The Elder Scrolls IV :Oblivion 上古捲軸 4

昨日俾我down完佢啦~~~ 畫面超正@@ 自由度又大,地圖大到玩左3個鐘都唔知玩咩= .= 加上d英文又好深,完全聽唔明個開場白… RPG game 有排玩啦~ 不過 用高畫質lag到爆…大概5fps (60先叫順) 睇來6600gt開始退步啦…