Penumbra

這一隻係免費Game^^
我覺得都唔錯~ 係玩食腦過關,不過都幾恐怖…. 畫面好多時都係好黑… 玩到某處有怪獸-.-”’ 又唔識還擊,嚇死…. 玩左一陣又唔知點解頭會痛…. 第一次打CSS都係咁…
總之部電腦唔差,夠聰明,夠大膽~ 係一隻好game~