PhotoSynth


又整多個- – 今次成功合成率有92%, 影咗218張相, 不過效果唔係我想像中咁好….有HD Version… 按入去睇會清好多..


哩到係我半間房 – -””可以一張張嘅相片3D化,都好玩。

我唔明個腳架點解向左轉,向右轉,向下轉都得,係唔可以向上轉= =”’ 搞到有啲唔靚。。