Chrome 插件 – 淘寶即時貨幣轉換器 (香港)

原創!

下載網址: http://goo.gl/RMs1x

淘寶貨幣轉換器 (香港) 即時轉換淘寶貨幣到港幣 (Taobao Currency Converter for Hong Kong)
本 Chrome 插件能夠在淘寶網上的人民幣價錢,即時轉換到港幣,十分方便。

現在好多香港人都鍾意淘寶, 因為夠晒平嘛!
但係官方只能顯示人民價格,對香港人嚟講唔太方便。

有時可能見到樣嘢, 嘩! RMB80 好抵呀! 
但轉返港幣 原來要HKD103蚊, 其實又唔係真係好抵.

所以, 有咗呢個插件即時轉返港幣, 不再失預算.

匯款設定: 1.29
(因為匯率每天都變動, 所以轉換出嚟嘅數會有少少差別, 但真係少少)

支援頁面:
普通搜尋結果
已买到的宝贝

如反應熱烈, 會支援更多頁面
如果你發現有邊啲位置尚未支援, 可以俾個網址我, THANKS

同埋如果有人有興趣, 可以一齊整

Open Source:
https://github.com/louislam/taobao-currency-converter


免責聲明:
如有任何損失,與本程式作者無關。