PhotoSynth


又整多個- – 今次成功合成率有92%, 影咗218張相, 不過效果唔係我想像中咁好….有HD Version… 按入去睇會清好多..


哩到係我半間房 – -””可以一張張嘅相片3D化,都好玩。

我唔明個腳架點解向左轉,向右轉,向下轉都得,係唔可以向上轉= =”’ 搞到有啲唔靚。。

[Xanga theme] Violet x Sasuke

HAHA,新整嘅Theme,花咗一晚整。

其實佐助同紫色唔係咁Match

不過排版感覺有進步,都叫做好整齊。不過成日計錯數==搞到同一張圖Upload咗好多次。

設計方面,其實我來來去去都係嗰招:漸變色、陰影、透明同埋Copy & Paste

preview