[Xanga theme] Violet x Sasuke

HAHA,新整嘅Theme,花咗一晚整。

其實佐助同紫色唔係咁Match

不過排版感覺有進步,都叫做好整齊。不過成日計錯數==搞到同一張圖Upload咗好多次。

設計方面,其實我來來去去都係嗰招:漸變色、陰影、透明同埋Copy & Paste

preview